Budowa anatomiczna owczarka niemieckiego

Struktura kości i mięśni owczarka jest nastawiona przede wszystkim na jeden podstawowy cel - użytkowość.


Kościec owczarka niemieckiego, jak i każdego innego psa, można podzielić na dwie części: 

1) szkielet osiowy 

Czaszka stanowi początek tego szkieletu, jednakże zasadniczą jego częścią jest kręgosłup, który sklada się z pojedyńczych, niewielkich kości zwanych kręgami. Siedem pierwszych to kręgi szyjne - dwa z nich posiadają nawet osobne nazwy: dźwigacz - umożliwiający poruszanie głową w pionie; obrotnik - który pozwala na ruchy obrotowe głowy. 
Pozostałe kręgi odcinka szyjnego polączone są ze sobą na tyle elastycznie, iż pozwalają szyi na znaczny zakres ruchów bez potrzeby poruszania tułowia. 

Następne trzynaście kręgów piersiowych wraz z 11 parami żeber tworzą klatkę piersiową, której zadaniem jest chronić przed zewnętrznymi urazami najważniejsze narządy wewnętrzne. 

Tuż za nimi znajduje się 7 kręgów lędźwiowych, które podtrzymują odcinek brzuszny tułowia, czyli słabiznę
Następne trzy kręgi, bardzo silnie ze sobą zrośnięte, tworzą kość krzyżową. I już ostatni odcinek szkieletu osiowego, czyli ogon; zbudowany jest on w przypadku owczarka niemieckiego z 22kręgów ogonowych

1.Kość nosowa 
2.Szczęka 
3.Kość czołowa 
4.Kość potyliczna 
5.Łuk jarzmowy 
6.Żuchwa 
7.Oczodół 
8.Pierwszy krąg szyjny - Atlas 
9.Szósty krąg 
10.Pierwsze żebro 
11.Dwunaste żebro 
12.Rzekome, trzynaste żebro 
13.Mostek - część początkowa 
14.Mostek - część końcowa 
15.Trzeci wyrostek kolczytsy piersiowy 
16.Trzynasty wyrostek kolczysty piersiowy 
17.Pierwszy wyrostek kolczysty lędźwiowy 
18.Siódmy wyrostek kolczysty lędźwiowy 
19.Kość krzyżowa 
20.Kręgi ogonowe 
21.Łopatka 
22.Kość ramienna 
23.Kość promieniowa 
24.Kości przedramienia (kość łokciowa i promieniowa razem) 
25.Nadgarstek 
26.|ródręcze 
27.Palce przedniej kończyny 
28.Miednica 
29.Staw biodrowy 
30.Kość udowa 
31.Rzepka kolanowa 
32.Kość piszczelowa 
33.Kośći podudzia (kość strzałkowa i piszczelowa razem)
34.Staw skokowy 
35.Śródstopie 
36.Palce tylnej kończyny 2) szkielet kończyn 

Kończyny przednie połączone są ze szkieletem osiowym za pomocą silnych mięśni przyczepionych do mocnych i płaskich kości zwanych łopatkami. W dolnym końcu łopatka połączona jest stawem z kością ramieniową, a z kolei ta - kością promieniową i kością łokciową
Poniżej znajduje się nadgarstek, który składa się z pojedynczych i małych kości ułożonych w dwóch rzędach. Ruchy nadgarstka głównie ograniczone są do ruchu w górę/w dół, jednakże jest on wstanie wykonać nieznaczne ruchy skrętne. 
Łapa zbudowana jest z pięciu kości śródręcza, czyli palców, z których każde składa się trzech małych kostek. Każdy z palców zakończony jest potężnym pazurem. Najmniejszy, wewnętrzny, palec nie dotyka ziemi. 

Kończyny tylne połączone sa ze szkieletem poprzez miednicę, która to składa się z trzech parzystych kości. Tworzą one bardzo mocną obręcz polączoną z kością krzyżową kręgosłupa. 
Po obu stronach miednicy znajdują się panewki, w których spoczywają główki kości udowych. Kości te drugim swym końcem łączą się z dwiema, cześciwo zrośniętymi, kośćmi: piszczelową isztrzałkową, tworząc kolano. 
Poniżej kość piszczelowa łączy się ze śródstopiem poprzez staw skokowy. Tylna łapa składa się z 4 palców zakończonych pazurami; czasami zdarza się, że w połowie długości stopy znajdzie się piąty palec, tzw. "wilczy pazur", który bezwłocznie należy usunąć. Normalnie w tym miejscu, pod skórą, znajduje się tylko mała kostka, którą da się wyczuć palcami. 

Mięśnie

Cały szkielet okryty jest warstwami mięśni, które bardzo precyzyjnie kontrolują ruchy psa. Mięśnie działają w przeciwstawnych parach bądź grupach - np. jeden mięsień powoduje zginanie stawu, a drugi jego prostowanie. Mięśnie są bogato zaopatrzone w nerwy i naczynia krwionośne. 1.Mięsień unosiciel wargi górnej 
2.Mięsień szczękowo-nosowy 
3.Mięsień zamykający wargi 
4.Mięsień policzkowy 
5.Mięsień żwaczowy 
6.Mięsień jarzmowy 
7.Mięsień skroniowy 
8.Mięsień piersiowo-językowy 
9.Mięsień poruszający muszlą ucha 
10.Mięsień piersiowo-głowowy 
11.Mięsień kluczowy szyjny 
12.Mięsień kluczowy ramienny 
13.Mięsień czworoboczny 
14.Mięsień zębaty brzuszny 
15.Mięsień ramieniowo-szyjny 
16.Mięsień naramienny 
17.Mięsień trójgłowy ramiena 
18.Prostownik nagdarstka promieniowy 
19.Prostownik palcowy wspólny 
20.Prostownik palcowy boczny 
21.Prostownik nadgarstka łokciowy 
22.Zginacz nadgarstka łokciowy 
23.Odwodziciel długi pierwszego palca 
24.Mięsień najszerszy grzbietu 
25.Mięsień piersiowy głęboki 
26.Mięsień brzuszny prosty 
27.Mięsień brzuszny skośny 
29.Napinacz powięzi szerokiej uda 
30.Mięsień najdłuższy uda 
31.Mięsień pośladkowo powierzchniowy 
32.Mięsień dwugłowy uda 
33.Mięsień półściągnięty 
34.Mięsień przedni piszczelowy 
35.Prostownik długi palcowy stopy 
36.Mięsień strzałkowy długi 
37.Zginacz palców 
38.Mięsień trójgłowy łydki


W zależności od tego czy mięśnie stanowią część systemu poruszania kończynami, czy może tworzą ściany serca lub klatki piersiowej, mają one inną rolę do spełnienia. Jednakże wszystkie one działają w ten sam sposób - kurcząc się i rozkurczając, np. bicie serca jest suktkiem regularnego, aczkolwiek nieuświadomionego skurczu i rozkurczu jego mięśni. 
Mięśnie, które powodują ruch psa to mięsnie lokomotoryczne. Przyczepione są one do kości szkieletu. 

Kontrolę nad mięsniami sprawuje mózg, przesyłając im sygnały poprzez włókna nerwowe. Również tą samą drogą mięśnie przesyłają do mózgu informacje o temeperaturze, bólu i innych bodźcach.

Grafika na stronie pochodzi z SV-Zeitung (umieszczona za zgodą SV), April 1999

Autor: Mariusz Mierzejewski

MariuszM2012-02-18 17:17:59

Komentarze