IPO, PT, SchH i inne literki

Niemal każdy z nas kiedyś oglądał, albo będzie oglądał, rodowód psa - swojego czy też czyjegoś - lub też przeglądał ogłoszenia w psiej prasie, lub też katalogi hodowlane, z wystaw lub zawodów zauważył, że po imieniu rodowym psa, numerze PKR (lub jego zagranicznego odpowiednika, np. niemieckiego SZ), czyli Polskiej Księgi Rodowodowej, czasami widnieją takie dziwne literki, tajemnicze akronimy. Niektóre z nich, jak IPO, PT, mogą brzmieć znajomo lecz niektóre są całkowicie niezrozumiałe.

I z przysłowiową świeczką można by szukać wyjaśnienia tych skrótów. Aby trochę ułatwić, Wam i także sobie, życie poniżej podaję wyjaśnienia najczęściej spotykanych akronimów.

AKRONIMY ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM

IPO - International Prüfungs Ordnung - międzynarodowa próba pracy, psy szkolone w zakresie posłuszeństwa, obrony i tropienia. Są 3 stopnie IPO, od IPO1 (najniższy) do IPO3 (najwyższy); IPO niekiedy zapisywane jest jako IP.
PO - Pies Obrończy - polski odpowiednik IPO; dość często akronim ten jest mylnie stosowany jako zamiennik IPO. Również 3 stopnie wyszkolenia.
PSO - Pies Stróżująco-Obrończy - polskie szkolenie psa na samodzielnego stróża obejścia
PSW - Pies Stróżująco-Wartowniczy - polskie szkolenie psa wartownika obszarów zamkniętych i chronionych.
SchH - SchützHund - szkolenie niemal bliźniacze do IPO, jednak z drobnymi zmianami w regulaminie wprowadzone przez SV (niemiecki klub owczarka niemieckiego); analogicznie do IPO SchH ma 3 stopnie, od SchH1 do SchH3; egzamin SchützHund może zdać każdy pies, jednak do zawodów SchH dopuszczane są wyłącznie owczarki niemieckie.
SchHA - niemieckie szkolenie zgodne z wymogami SchH, jednak obejmujące zakres posłuszeństwa i obrony.
VH - VerdedigingsHond - holenderski odpowiednik SchH; także 3 stopnie wyszkolenia.
ZVV - czeskie szkolenie stanowiące odpowiednik SchH; również 3 stopnie.
BHP - duński odpowiednik SchH; również 3 stopnie szkolenia.
SPH - duńskie szkolenie psa tropiącego; odpowiednik niemieckiego FH.
SK1 - fińskie szkolenie z zakresu posłuszeństwa, tropienia i obrony będące odpowiednikiem IPO1.
SZL - węgierskie trzystopniowe szkolenie stanowiące odpowiednik Schutzhund;
CAB - jugosłowiańskie szkolenie będące odpowiednikiem SchH; także 3 stopnie.
Brevetto - włoski odpowiednik szkolenia SchH; i tak samo 3 stopnie.
RCI - Le Reglement de Concours International - francuskie szkolenie składające się z tropienia, posłuszeństwa i obrony, uznane przez FCI; i podobnie jak SchH są 3 stopnie wyszkolenia.

FH - Fahrtenhund - bardzo trudne szkolenie na psa tropiącego, przeprowadzane głównie w niemieckim klubie owczarka niemieckiego; są 2 stopnie - FH1 i FH2.
SPH - Sporhund - skandynawski odpowiednik FH; identyczny regulamin i również dwa stopnie wyszkolenia - SPH1 i SPH2.

BH - Beglaithund - niemieckie szkolenie podstawowe z zakresu posłuszeństwa i zachowania się w środowisku miejskim. Do BH dopuszczany jest pies po ukończeniu 12 miesięcy i szkolenie to jest furtką do dalszej pracy, np. SchH.
PT - Pies Towarzyszący - podstawowe szkolenie w Polsce z zakresu posłuszeństwa; obecnie są dwa stopnie PT1 i PT2.
PTT - Pies Towarzysząco-Tropiący - polskie szkolenie posłuszeństwa wysokiego poziomu i dodatkowo tropienia. Dawniej PTT znane było jako PT3.
PTO - Pies Towarzysząco-Obrończy - polskie szkolenie psa z zakresu posłuszeństwa i obrony; regulamin zbliżony do IPO, ale bez pracy węchowej.

PH - Polizeihund - niemieckie szkolenie na uniwersalnego psa policyjnego, mogącego mieć kontakt z cywilami; szkolenie obejmuje naukę pływania, posłuszeństwo, pracę węchową i obronę.
DH - Diensthund - podstawowe niemieckie szkolenie psów policyjnych. DH1 jest odpowiednikiem SchH2, natomiast DH2 - SchH3.
DPH - Dienstpolizeihund - niemieckie specjalistyczne szkolenie psa policyjnego.
MH2 - Meldehund - niemieckie szkolenie wojskowego psa łącznikowego.
PFP - niemieckie szkolenie na policyjnego psa tropiącego; PHP ma dwa stopnie: PHP1 i PHP2.
PSP - niemieckie szkolenie na psa wartownika (nie mylić ze stróżem); szkolenie ma 3 stopnie.
SuchH - Suchhund der Polizei - niemieckie szkolenie na policyjnego psa tropiącego.
ZFH - niemieckie szkolenie psa tropiącego do pracy na przejściach granicznych i urzędach celnych.
ZH - niemieckie szkolenie na psa celników i strażników ochrony pogranicza. Posiada 3 stopnie: ZH1 obejmuje szkolenie tropienia i posłuszeństwa równoznaczne z SchH2, połączone praktycznymi ćwiczeniami obrończymi. ZH2 - jest próbą obejmująca praktyczna obronę, z różnymi 10 zadaniami, połączone z tropieniem i posłuszeństwem na poziomie SchH3.

DH - Diensthund - niemiecki pies służbowy.
WH - Wartenhund - niemiecki pies stróżujący.
BpDH1 & 2 - niemieckie szkolenie na psa kolejowego.
BIH - niemieckie szkolenie psa-przewodnika ociemniałych.
RtH - szkolenie na psa ratowniczego.
SH - Sanitatshund - szkolenie na psa sanitarnego.
LwH - niemieckie szkolenie na psa lawinowego.
HGH - Herdengebrauchshund - szkolenie pasterskie, nauka zaganiania owiec.

AKRONIMY ZWIĄZANE Z WYSTAWAMI

BIS - Best In Show - tytuł "Najpiękniejszego Psa Wystawy"
BOB - Best Of Breed - tytuł "Zwycięzcy Rasy"
CAC/CWC - certyfikat na Krajowego Championa Wystawowego
CACIB - certyfikat na Międzynarodowego Championa po uprzednim zatwierdzeniu przez FCI
CACIT - certyfikat na Międzynarodowego Championa Pracy
NT.CH - Champion Międzynarodowy

INNE

PKR - Polska Księga Rodowodowa
SZ - Niemiecka Księga Rodowodowa (odpowiednik PKR)
LOF - Livre origine de France - Francuska Księga Rodowodowa
NHSB - Holenderska Księga Rodowodowa
ZKwP - związek kynologiczny w Polsce
VDH - Verein fur das Deutsche Hundewesen - związek kynologiczny w Niemczech
OEKV - Oesterreichischer Kynologenverband - związek kynologiczny w Austrii
SV - Verein für Deutsche Schäferhunde (Schäferhundverein) - klub owczarka niemieckiego w Niemczech
WUSV - Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde - Światowa Federacja Klubów Owczarka Niemieckiego
WSA - World Sleddog Association - Światowa Federacja Psów Zaprzęgowych

ZW - HD-Zuchtwert - współczynnik genetycznej skłonności do przekazania potomstwu genów odpowiedzialnych za wystąpienie dysplazji stawu biodrowego.

Autor: Mariusz Mierzejewski

Komentarze