Obedience 1

KLASA 1
Ćwiczenie
Współczynnik
1
Waruj w grupie przez 2 minuty
3
2
Chodzenie przy nodze
3
3
Stój w marszu
2
4
Przywołanie
3
5
Siad w marszu
2
6
Wysłanie psa do kwadratu
4
7
Aport
3
8
Zmiana pozycji na odległość
3
9
Skok przez przeszkodę
3
10
Wrażenie ogólne
2
Σ
28
 
doskonała 80%
bardzo dobra 70%
dobra 50 %
 
ĆWICZENIE 1 - Waruj w grupie przez 2 minuty, przewodnik poza polem widzenia psa
Współczynnik: 3
Komendy: „Waruj”, „Zostań”, „Siad”
Wykonanie: Przewodnicy z psami na smyczy powinni zająć miejsca w rzędzie i wydać psom komendę do zajęcia pozycji podstawowej. Psy powinny siedzieć w pozycji podstawowej, w rzędzie, w odległości około 3 metrów jeden od drugiego. Po kolei każdy pies otrzymuje komendę waruj. Komenda waruj jako pierwsza jest wydawana psu, który znajduje się najbardziej na lewo, a jako ostatnia psu, który znajduje się najbardziej na prawo. Komenda siad jest wydawana w odwrotnej kolejności - rozpoczyna pies siedzący najbardziej na prawo, tak, że pies, który zawarował pierwszy, siada ostatni. Wszystkie komendy są wydawane psom na polecenie komisarza. Po wydaniu komend do zawarowania psa, na polecenie komisarza przewodnicy odchodzą jednocześnie od psów na okres 2 minut do miejsca poza zasięgiem wzroku psów. Czas 2 minut rozpoczyna się gdy wszyscy przewodnicy są poza zasięgiem wzroku psów. Po upływie 2 minut, na polecenie komisarza przewodnicy ustawiają się wewnątrz ringu i na kolejną komendę komisarza wracają do psów. Następnie przewodnicy jeden po drugim są proszeni o wydanie psom komendy do przyjęcia pozycji podstawowej. Każda grupa powinna składać się z minimum 3 a maksimum 6 psów. Powinno się przypomnieć przewodnikom, że komendy nie mogą być wydawane zbyt głośno – to może wpływać na pozostałe psy i będzie surowo karane. Wytyczne: Komisarz wydaje polecenie „Proszę odpiąć smycz”, a gdy wszystkie psy zostaną odpięte ze smyczy ogłasza „Początek ćwiczenia”. W tym momencie ćwiczenie rozpoczyna się dla wszystkich zawodników stojących w rzędzie. Następnie komisarz wydaje pierwszemu przewodnikowi polecenie do zawarowania psa. Ćwiczenie kończy się gdy przewodnicy powrócili do swoich psów, wszystkie psy przyjęły pozycję podstawową i komisarz ogłosił „Koniec ćwiczenia”.
Pies, który się nie położył (dwie komendy), wstaje, siada, lub przesunie się więcej niż długość swojego ciała przed upłynięciem czasu – nie zalicza ćwiczenia (0 pkt). Wszystkie poruszenia psa powodują obniżenie oceny. Jeżeli pies zaszczeka 1-2 razy, zostaną mu odjęte 1-2 punkty, jeżeli szczeka podczas większej części ćwiczenia, ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów). Jeżeli pies jest niespokojny, na przykład przenosi ciężar ciała z jednej strony na drugą - powinien być ukarany. Pies może rozglądać się wokół siebie i okazywać zainteresowanie dźwiękami i rzeczami rozpraszającymi uwagę wewnątrz ringu lub poza ringiem. Jednak nie może stwarzać wrażenia niepewności lub niepokoju. Jeżeli pies wstanie i podejdzie do innego psa, ryzykując spowodowanie ewentualnego „spięcia psów”, ćwiczenie powinno być przerwane i następnie powtórzone z wyłączeniem psa, który spowodował to zakłócenie. Jeśli pies reaguje (kładzie się lub siada) zanim przewodnik wyda komendę (na przykład na komendę sąsiada), nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Jeśli pies położył się/usiadł zanim została mu wydana komenda i zmienia pozycje z własnej inicjatywy lub na komendę (podnosi się lub kładzie), może otrzymać najwyżej 7 punktów.
Jeśli pies leży na boku może otrzymać najwyżej 7 punktów.
Jeżeli pies usiądzie lub wstanie po upływie 2 minut - w czasie gdy przewodnik znajduje się ponownie na ringu, nie może otrzymać więcej niż 5 punktów, ale jeśli następnie się przesunie - nie zalicza ćwiczenia (0 pkt).
ĆWICZENIE 2 - Chodzenie przy nodze bez smyczy
Współczynnik: 3
Komenda: „Równaj”
Wykonanie: Chodzenie przy nodze odbywa się w tempie normalnym w połączeniu ze zwrotami w lewo, zwrotami w prawo, zwrotami w tył i zatrzymaniami. Chodzenie przy nodze odbywa się również w szybkim tempie ale tylko w połączeniu ze zwrotem w prawo. Pies musi wykonywać to ćwiczenie również podczas gdy przewodnik po wcześniejszym zatrzymaniu wykonuje dwa lub trzy kroki do przodu lub do tyłu. Pies bez smyczy powinien chętnie podążać za przewodnikiem, idąc równolegle po jego lewej stronie, z łopatką na wysokości lewego kolana przewodnika. Przewodnik w czasie ćwiczenia powinien poruszać rękami w sposób naturalny. Przewodnik może wybrać wykonanie zwrotu w tył przez prawe lub przez lewe ramię. „W tył zwrot niemiecki” jest dopuszczalny, tzn. że pies może obejść przewodnika z prawej strony pozostając cały czas bardzo blisko przewodnika. Po wykonaniu zwrotu w tył (180 stopni) przewodnik powinien poruszać się w przybliżeniu wzdłuż tej samej drogi, którą przyszedł. Zwroty w lewo i w prawo powinny być wykonywane pod odpowiednim kątem (90 stopni). Przewodnik nie powinien odwracać głowy, skręcać ramion ani używać języka ciała. Komenda „równaj” może być dana przy każdym ruszeniu, podczas gdy przewodnik zmienia prędkość, wykonuje 2 lub 3 kroki rozpoczynając z pozycji stojącej. Gdy przewodnik się zatrzymuje pies powinien przyjąć pozycję podstawową bezzwłocznie i bez komendy. Podczas tego samego testu lub zawodów wszystkie psy wykonują chodzenie przy nodze według tego samego schematu.
Wytyczne: Pies, który oddali się od przewodnika lub podąża za nim w odległości większej niż pół metra podczas większej części ćwiczenia, nie zalicza go. Jeżeli pies porusza się wolno może otrzymać najwyżej 6-7 punktów. Brak kontaktu i komendy dodatkowe są błędami. Pozycja wyjściowa pod nieprawidłowym kątem (nie równoległa do przewodnika) pociąga stratę około 2 punktów. Pies który idzie tak blisko przewodnika, że przeszkadza lub utrudnia przewodnikowi wykonywanie ćwiczenia powinien być ukarany, jeszcze bardziej jeśli pies opiera się o przewodnika lub go dotyka.
ĆWICZENIE 3 - Stój w marszu
Współczynnik: 2
Komendy: „Równaj” „Stój” „Siad”
Wykonanie: Przewodnik z psem ruszają z punktu startowego idąc po linii prostej w normalnym tempie. Po przejściu około 10 metrów przewodnik nie zatrzymując się wydaje psu komendę do zatrzymania w pozycji stój, pies musi natychmiast zatrzymać się w tej pozycji. Przewodnik idzie dalej i po przejściu następnych około 10 metrów (w miejscu zaznaczonym przez marker lub pachołek) obraca się przodem do psa i zatrzymuje. Po upłynięciu trzech sekund, na polecenie komisarza przewodnik wraca do psa i wydaje psu komendę do przyjęcia pozycji podstawowej. Wszystkie fazy tego ćwiczenia przewodnik wykonuje na polecenie komisarza. Wytyczne: Jeśli pies zatrzyma się w niewłaściwej pozycji, zmieni poprawną pozycję zanim przewodnik się obróci, zatrzyma się bez podania komendy, potrzebuje dodatkowej komendy, lub jeśli przewodnik zatrzyma się przed lub w trakcie wydawania psu komendy, żadne punkty nie mogą być przyznane za to ćwiczenie. Aby otrzymać punkty pies po wydaniu komendy do zatrzymania przez przewodnika nie powinien przemieścić się więcej niż jedną długość swojego ciała. Jeśli pies zmieni poprawną pozycję po wykonaniu obrotu przez przewodnika, nie można przyznać więcej niż 7 punktów. Jeśli przewodnik zwalnia lub zmienia tempo przed wydaniem komendy psu, nie można przyznać więcej niż 7 punktów. Sygnały ręką i posługiwanie się językiem ciała w trakcie wydawania komendy do zatrzymania są poważnymi błędami i powinny być surowo karane utratą 3-5 punktów, w zależności od ich natężenia i czasu trwania. Sędzia powinien zwracać uwagę na chodzenie przy nodze. Błędy w chodzeniu przy nodze pociągają za sobą utratę 1-2 punktów. Powolne poruszanie się i zatrzymanie lub zatrzymanie w pozycji nierównoległej do linii marszu są błędami. Należy za to odjąć 1-4 punktów.
ĆWICZENIE 4 - Przywołanie
Współczynnik: 3
Komendy: "Waruj", "Do mnie" (jeden raz), "Noga”
Wykonanie: Przewodnik na polecenie komisarza wydaje psu komendę waruj i na kolejne polecenie komisarza oddala się na odległość około 20 - 25 metrów we wskazanym kierunku. Na polecenie komisarza przewodnik przywołuje psa. Przy przywołaniu można użyć imienia psa, ale imię i komenda do przywołania powinny być wypowiedziane w ten sposób, żeby nie stwarzać wrażenia dwóch różnych komend. Wytyczne: Ważne jest, żeby pies chętnie reagował na komendy przywołania. Pies powinien poruszać się z odpowiednią prędkością, utrzymywać stałe tempo i poruszać się co najmniej szybkim kłusem. Powolny ruch jest traktowany jako błąd. Sędzia przy ocenie prędkości powinien brać pod uwagę rasę psa. Jeśli przewodnik wydał więcej niż jedną komendę do przywołania, można przyznać najwyżej 7 punktów. Trzecia wydana komenda do przywołania powoduje niezaliczenie ćwiczenia (0 pkt). Jeżeli pies przemieści się przed wydaniem przez przewodnika komendy przywołania na odległość większą niż długość jego ciała, ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt). Jeśli pies wstaje, siada lub przemieszcza się na odległość mniejszą niż długość jego ciała przed wydaniem przez przewodnika komendy przywołania, nie można przyznać więcej niż 8 punktów. ĆWICZENIE 5 - Siad w marszu
Współczynnik: 2
Komendy: „Równaj”, „Siad”
Wykonanie: Przewodnik z psem ruszają z punktu startowego idąc po linii prostej w normalnym tempie. Po przejściu około 10 metrów przewodnik nie zatrzymując się wydaje psu komendę do zatrzymania w pozycji siad, pies musi natychmiast usiąść. Przewodnik idzie dalej i po przejściu następnych około 10 metrów (w miejscu zaznaczonym przez marker lub pachołek) obraca się (z własnej inicjatywy) przodem do psa i zatrzymuje. Po upłynięciu około trzech sekund przewodnik wraca do psa i i jeśli pies przyjął inną pozycję niż siad - wydaje psu komendę do przyjęcia pozycji podstawowej. Wszystkie fazy tego ćwiczenia z wyjątkiem obrotu w stronę psa przewodnik wykonuje na polecenie komisarza. Wytyczne: Jeśli pies zatrzyma się w niewłaściwej pozycji, zmieni poprawną pozycję zanim przewodnik się obróci, usiądzie bez podania komendy, potrzebuje dodatkowej komendy, lub jeśli przewodnik zatrzyma się przed lub w trakcie wydawania psu komendy, żadne punkty nie mogą być przyznane za to ćwiczenie. Aby otrzymać punkty pies po wydaniu komendy do zatrzymania przez przewodnika nie powinien przemieścić się więcej niż jedną długość swojego ciała. Jeśli pies zmieni poprawną pozycję po wykonaniu obrotu przez przewodnika, nie można przyznać więcej niż 7 punktów. Jeśli przewodnik zwalnia lub zmienia tempo przed wydaniem komendy psu, nie można przyznać więcej niż 7 punktów. Sygnały ręką i posługiwanie się językiem ciała w trakcie wydawania komendy do zatrzymania w pozycji siad są poważnymi błędami i powinny być surowo karane utratą 3-5 punktów, w zależności od ich natężenia i czasu trwania. Sędzia powinien zwracać uwagę na chodzenie przy nodze. Błędy w chodzeniu przy nodze pociągają za sobą utratę 1-2 punktów. Powolne poruszanie się i zatrzymanie w pozycji siad lub przyjęcie pozycji siad nierównolegle do linii marszu są błędami. Należy za to odjąć 1-4 punktów.
ĆWICZENIE 6 - Wysłanie psa do kwadratu
Współczynnik: 4
Komendy: "Naprzód", "Stój", "Waruj", "Siad".
Wykonanie: Pies jest wysyłany do środka kwadratu o wymiarach 3 metry x 3 metry znajdującego się w odległości około 15 metrów od punktu startu. Gdy pies wejdzie w obręb kwadratu, przewodnik wydaje psu komendę „waruj”. Kwadrat powinien być umieszczony nie mniej niż 3-5 metrów od granicy ringu. Narożniki kwadratu oznaczone są pachołkami. Pachołki połączone są za pomocą widocznych linii (np. namalowanych kredą lub wyznaczonych szeroką taśmą) przeprowadzonych po zewnętrznej stronie pachołków. Następnie na polecenie komisarza przewodnik podchodzi do psa i na kolejne polecenie komisarza wydaje psu komendę do przyjęcia pozycji podstawowej. Patrz rysunek. Przed wydaniem komendy „waruj” w kwadracie przewodnik może wydać psu komendę „stój”.
Wytyczne: Należy zwrócić szczególną uwagę na ochotę z jaką pies reaguje na wskazówki i wykonuje polecenia, na jego tempo i na to czy porusza się po liniach prostych. Żeby otrzymać 10 punktów, przewodnik nie może w ćwiczeniu użyć więcej niż 4 komend, gdzie trzecia komenda jest komendą zatrzymania w kwadracie. Pies powinien wykonać wszystkie komendy (np. komendę „stój” w kwadracie jeśli ta komenda została wydana). Alternatywą jest użycie wyłącznie komendy „waruj”, w momencie wejścia przez psa do kwadratu i co za tym idzie użycie tylko 3 komend. Jeśli pies porusza się bardzo wolno może otrzymać tylko około 7 punktów. Samodzielna praca psa pociąga za sobą utratę punktów. Jeżeli przewodnik wydając komendy przemieszcza się (w obojętnie którą stronę) ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów). Jeżeli przewodnik używa przesadnych gestów (języka ciała), nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Żeby otrzymać punkty pies musi cały (z wyjątkiem ogona) znajdować się wewnątrz kwadratu. Jeśli pies usiądzie lub położy się poza kwadratem przewodnik nie może wydać komend kierujących psa do kwadratu. Ćwiczenie jest niezaliczone jeżeli pies wyjdzie z kwadratu przed zakończeniem ćwiczenia. Jeśli pies czołga się w kwadracie nie można przyznać więcej niż 7 punktów. Jeśli pies zmieni pozycję zanim przewodnik podejdzie do niego, nie można przyznać więcej niż 6 punktów. Ćwiczenie jest niezaliczone jeśli jedna z komend stój lub waruj musi być powtórzona po raz trzeci. Punkty karne za dodatkowe komendy wskazujące kierunek zależą od ich natężenia oraz od tego jak pies na nie reaguje. Nie można przyznać więcej niż 8 punktów jeśli pies usiądzie lub wstanie gdy przewodnik podejdzie do niego, zanim przewodnik wyda komendę.
Podczas gdy pies i przewodnik znajdują się w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia zabronione jest pokazywanie psu kierunku, zabronione jest również pokazywanie psu kwadratu na przed rozpoczęciem ćwiczenia. Niezastosowanie się do tych wymagań powoduje nie zaliczenie ćwiczenia.
ĆWICZENIE 7 - Aport
Współczynnik: 3
Komendy: "Aport", „Daj”, „Noga"
Wykonanie: Komisarz ogłasza początek ćwiczenia i wręcza przewodnikowi drewniany koziołek. Na polecenie komisarza przewodnik rzuca koziołek na odległość co najmniej około 10 metrów. Następnie, na polecenie komisarza przewodnik wydaje psu komendę do przyniesienia koziołka. Muszą być dostępne trzy rozmiary koziołków. Wielkość koziołka powinna być proporcjonalna do wielkości psa, ale przewodnik może wybrać koziołki, które mu odpowiadają. Organizator powinien zapewnić trzy komplety drewnianych koziołków o maksymalnej wadze około 450g. Wytyczne: Należy zwrócić uwagę na chęć psa do wykonywania poleceń, tempo pracy psa i czy pies wybrał najkrótszą drogę do koziołka i z powrotem. Upuszczenie koziołka
Jeżeli pies upuści koziołek i podniesie go z własnej inicjatywy, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli musiała zostać wydana dodatkowa komenda do przyniesienia, zanim pies podniósł upuszczony koziołek, można przyznać najwyżej 6 punktów. Jeżeli pies upuści koziołek obok przewodnika i przewodnik podniesie go bez zrobienia kroku, można przyznać 5 punktów pod warunkiem że pies poprawnie przyjął pozycję podstawową. Jeśli koziołek został upuszczony z powodu niedbalstwa przewodnika po wydaniu przez przewodnika komendy do oddania koziołka, można przyznać najwyżej 7 punktów.
Podgryzanie lub gryzienie koziołka
Podgryzanie lub gryzienie koziołka przez psa karane jest odjęciem punktów. Jeśli podgryzanie jest intensywne, można przyznać najwyżej 5 punktów. Bardzo intensywne podgryzanie lub zniszczenie koziołka powoduje niezaliczenie ćwiczenia (0 punktów). Jednak pies nie powinien być karany jeżeli podgryzie koziołek celem poprawienia chwytu.
ĆWICZENIE 8 - Zmiana pozycji na odległość
Współczynnik: 3
Komendy: „Waruj”, „Stój”, „Siad”, „Waruj” i/lub znaki optyczne
Wykonanie: Na polecenie komisarza przewodnik pozostawia psa w pozycji waruj w punkcie startowym. Przewodnik odchodzi i zajmuje pozycję w wyznaczonym miejscu w odległości około 5 metrów od psa. Pies powinien zmienić pozycję 4 razy (siad/waruj) i pozostać na początkowym miejscu. Kolejność wykonywania pozycji powinna być siad – waruj (dwa razy) tak by ostatnia przyjęta przez psa pozycja była pozycją waruj. Komisarz pokazuje przewodnikowi przy pomocy tablic ze znakami lub rysunkami, w jakiej kpowinien widzieć psa w momencie pokazywania pozycji do wykonania i powinien znajdować się w odległości 3 – 5 metrów od psa. Komisarz powinien zmieniać tablice co około 3 sekundy. Przewodnik może jednocześnie wydawać komendy głosowe i pokazywać sygnały optyczne, ale jedne i drugie muszą być krótkie i używane jednocześnie. Po ostatniej komendzie waruj, na polecenie komisarza przewodnik wraca do psa i wydaje mu komendę do przyjęcia pozycji podstawowej. Z tyłu psa znajduje się granica wyznaczona przez wyobrażalną linię pomiędzy dwoma pachołkami. Wytyczne: Należy zwrócić uwagę na to jak dużo pies się porusza, prędkość z jaką zmienia pozycje, czystość przyjmowanych pozycji, jak pies wytrzymuje w danej pozycji. Żeby otrzymać punkty, pies nie powinien się przemieścić, w stosunku do swojej pozycji wyjściowej, na odległość większą niż jego długość, niezależnie od kierunku. Wszystkie przesunięcia sumują się. Jeżeli pies nie wykona jednej pozycji nie może otrzymać więcej niż 7 punktów, jeśli nie wykona dwóch pozycji – ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt). Jeżeli pies usiądzie zanim przewodnik do niego wróci nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Zbyt częste komendy głosowe przewodnika i przesadne lub ciągłe znaki optyczne są karane. Trzecia komenda do zmiany pozycji może być wydana, ale wówczas ta pozycja jest niezaliczona. Pierwsze wydanie powtórnej komendy do zmiany danej pozycji jest karane utratą 2 punktów, kolejne komendy – utratą 1 punktu. olejności pies powinien zmieniać pozycje. Komisarz nie powinien widzieć psa w momencie pokazywania pozycji do wykonania i powinien znajdować się w odległości 3 – 5 metrów od psa. Komisarz powinien zmieniać tablice co około 3 sekundy. Przewodnik może jednocześnie wydawać komendy głosowe i pokazywać sygnały optyczne, ale jedne i drugie muszą być krótkie i używane jednocześnie. Po ostatniej komendzie waruj, na polecenie komisarza przewodnik wraca do psa i wydaje mu komendę do przyjęcia pozycji podstawowej. Z tyłu psa znajduje się granica wyznaczona przez wyobrażalną linię pomiędzy dwoma pachołkami. Wytyczne: Należy zwrócić uwagę na to jak dużo pies się porusza, prędkość z jaką zmienia pozycje, czystość przyjmowanych pozycji, jak pies wytrzymuje w danej pozycji. Żeby otrzymać punkty, pies nie powinien się przemieścić, w stosunku do swojej pozycji wyjściowej, na odległość większą niż jego długość, niezależnie od kierunku. Wszystkie przesunięcia sumują się. Jeżeli pies nie wykona jednej pozycji nie może otrzymać więcej niż 7 punktów, jeśli nie wykona dwóch pozycji – ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt). Jeżeli pies usiądzie zanim przewodnik do niego wróci nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Zbyt częste komendy głosowe przewodnika i przesadne lub ciągłe znaki optyczne są karane. Trzecia komenda do zmiany pozycji może być wydana, ale wówczas ta pozycja jest niezaliczona. Pierwsze wydanie powtórnej komendy do zmiany danej pozycji jest karane utratą 2 punktów, kolejne komendy – utratą 1 punktu.
ĆWICZENIE 9 - Przywołanie ze skokiem przez przeszkodę
Współczynnik: 3
Komendy: „Zostań”, „Do mnie lub Hop”, „Noga”
Wykonanie: Na polecenie komisarza przewodnik pozostawia psa w pozycji siedzącej w odległości 2-4 metry od przeszkody, przodem do przeszkody, i przechodzi naokoło przeszkody na drugą jej stronę (na odległość 2-4 metry). Następnie na polecenie komisarza przewodnik przywołuje psa. Pies powinien przeskoczyć przeszkodę i przyjąć pozycję przy nodze przewodnika. Wysokość przeszkody powinna być w przybliżeniu taka jak wysokość psa w kłębie. Maksymalna wysokość przeszkody wynosi 50 cm. Patrz rysunek. Wytyczne: Ćwiczenie zaczyna się gdy przewodnik pozostawia psa i kończy gdy pies zajmie pozycję przy nodze przewodnika a komisarz ogłosi koniec ćwiczenia. Jeżeli pies dotknie przeszkody podczas skoku (nawet lekko), nie może uzyskać więcej niż 8 punktów. Należy zwrócić uwagę na chęć psa do wykonywania poleceń, tempo pracy psa i czy pies wybrał najkrótszą drogę do przewodnika. Jeżeli pies podeprze się o przeszkodę lub ją przewróci lub jeśli pies nie przeskoczy przez przeszkodę, ćwiczenie jest niezaliczone.
ĆWICZENIE 10 – Wrażenie ogólne
Współczynnik: 2
Wytyczne: Podczas oceny wrażenia ogólnego kluczowa jest chęć psa do pracy i podporządkowania się komendom przewodnika. Ważna jest dokładność, precyzja, jak również naturalne poruszanie się obydwojga – przewodnika i psa. Aby uzyskać wysoki wynik, obydwoje – przewodnik i pies muszą dobrze współpracować jako zespół, pokazywać wspólną przyjemność z pracy razem i sportową postawę. Na ocenę wrażenia ogólnego wpływają działania podczas i pomiędzy ćwiczeniami. Jeśli pies opuści ring lub załatwia się na ringu, za wrażenie ogólnie nie mogą być przyznane żadne punkty. Jeśli pies jest poza kontrolą przewodnika i opuszcza przewodnika podczas lub pomiędzy ćwiczeniami (choćby raz) pozostając na ringu – można przyznać nie więcej niż 5 punktów.

Komentarze