BH (Beglaithund)

Egzamin składa się z dwóch części: posłuszeństwo i socjalizacja.
 
POSŁUSZEŃSTWO - oceniane na punkty
1. Chodzenie na smyczy przy nodze
2. Wejście w grupę ludzi z zatrzymaniem.
3. Wejście w grupę ludzi bez smyczy z zatrzymaniem
4. Chodzenie bez smyczy przy nodze
5. Siad w marszu
6. Waruj w marszu z przywołaniem do mnie
7. Warowanie przy odwracaniu uwagi.

Schemat do części POSŁUSZEŃSTWO

 

 
Przewodnik wchodzi na plac z psem na smyczy i zgłasza gotowość do udziału w egzaminie w pozycji zasadniczej .  Każde ćwiczenie zaczyna się i kończy w pozycji zasadniczej. Pies siedzi prosto, po lewej stronie, obok przewodnika , prawą łopatką na wysokości kolan. Z tej pozycji, na sygnał sędziego zaczynane są wszystkie ćwiczenia posłuszeństwa. 
Pomoc przewodnika nie jest dozwolona i jeśli jest stosowana zostanie to uwzględnione w punktacji. Posiadanie przy sobie czegoś do zmotywowania psa, np. zabawki, jest zabronione  Jeżeli przewodnik nie może  wykonać ćwiczenia poprawnie z powodu niepełnosprawności fizycznej, sędzia musi zostać poinformowany o tym przed rozpoczęciem egzaminu .  Jeżeli  niepełnosprawność nie pozwala na bycie psa po lewej stronie przewodnika, pies
 może w takiej sytuacji znajdować się z prawej strony przewodnika .
 Sędzia daje komendę do rozpoczęcia każdego ćwiczenia.  Wszystko inne, jak zwroty, zatrzymania, zmiany tempa itp., odbywają się bez wg schematu, bez sygnału od sędziego. 
  Chwalenie psa jest dozwolone na końcu każdego ćwiczenia. Od pochwalenia psa do  rozpoczęcia nowego ćwiczenia powinna być wyraźna przerwa (około 3 sekundy).
 
1. Chodzenie  na smyczy (15 pkt):
Na początku pies i przewodnik idą od 40 do 50 kroków na wprost, bez zatrzymania, wykonują zwrot i prezentują ok. 10 do 15 kroków biegiem , następnie minimum 10 kroków bardzo wolno. Kolejna zmiana na normalne tempo,  następnie co najmniej jeden skręt w prawo, skręt w lewo ,zwrot w tył  i zatrzymanie . Pies cały czas powinien znajdować się łopatką na poziomie kolana przewodnika po jego lewej stronie . Pies nie powinien zostawać z tyłu, odchodzić na bok, napinać smyczy.
Komenda ,,noga –równaj”  dozwolona jest przy ruszaniu oraz przy zmianach kierunku marszu , zwrotach i zmianach tempa  .  Kiedy przewodnik zatrzymuje się , pies powinien usiąść szybko, bez pomocy ze strony przewodnika. Podczas marszu  smycz powinna być w lewej ręce przewodnika i musi wisieć luźno.   
 
2. Wejście w grupę ludzi z zatrzymaniem
Przejście przez grupę ma być nie za szybkie.  Podczas przejścia przez grupę, jedna osoba musi być ominięta z lewej, a inna z prawej (na przykład w  "8") Jeden raz podczas każdego przejścia przez grupę, przewodnik musi zatrzymać się w pobliżu osoby, pies powinien usiąść.
Sędzia może zażyczyć sobie powtórzenia ćwiczenia.  Chwalenie psa jest dozwolone tylko po wyjściu z grupy.
 
3,4. Wejście w grupę ludzi bez smyczy z zatrzymaniem
       Chodzenie bez smyczy przy nodze
Smycz jest odpinana gdy pies jest w pozycji zasadniczej . Przewodnik przewiesza ją przez ramię  lub chowa do kieszeni.  ( kieszeń prawa jeśli pies jest z lewej strony przewodnika , lub przewieszona przez lewe ramię). 
Przewodnik z psem  zaczyna ćwiczenie przejścia przez grupę , zatrzymując się co najmniej raz w g rupie   Po wyjściu z grupy,  przewodnik przyjmuje z psem pozycje zasadniczą .a następnie wykonuje schemat chodzenia przy nodze ze zmianami tempa i zatrzymaniami bez smyczy  (jak w pkt 1)
 
5.  Siad w marszu 
Przewodnik rozpoczyna marsz z psem w linii prostej. Po około 10-15 krokach przewodnik zatrzymuje się a pies przyjmuje pozycje zasadniczą. Następnie przewodnik wydaje psu komendę do siadu i odchodzi od psa w linii prostej na odległość 15 kroków. Odwraca się do psa i na znak sędziego wraca do niego przyjmując pozycję po prawej stronie. Jeśli pies stoi lub leży zamiast siedzieć ,odjęte będzie 5 punktów.
 
6. Waruj w marszu z przywołaniem do mnie
Przewodnik rozpoczyna marsz z psem w linii prostej. Po 10-15 krokach przewodnik zatrzymuje się a pies przyjmuje pozycje zasadniczą. Następnie przewodnik wydaje psu komendę do warowania i odchodzi od niego w linii prostej na odległość 30 kroków. Odwraca się stoi twarzą do psa. Na polecenie sędziego przewodnik przywołuje psa, który ma jak najszybciej przybiec i usiąść blisko przed nim. Na kolejna komendę pies ma przyjąć pozycję zasadniczą przy lewej nodze przewodnika. Jeśli pies zamiast warować, stoi lub siedzi, ale zatrzymał się w miejscu zostanie odjęte 5 punktów.
 
7. Warowanie przy odwracaniu uwagi.
Kiedy drugi pies zaczynać ma wykonywanie ćwiczeń z posłuszeństwa, przewodnik  pierwszego znajduje się  w miejscu wskazanym przez sędziego, pies jest bez smyczy .  Przewodnik wydaje psu komendę ,,waruj” i odchodzi od psa na 30 kroków, zatrzymuje się i odwraca się w stronę psa .
Podczas ćwiczenia  pies musi leżeć spokojnie.  Przewodnik wraca do psa na sygnał sędziego  i zatrzymuje się z jego prawej strony, po czym wydaje komendę ,,siad”.
Jeśli w czasie ćwiczenia pies usiądzie, wstanie lub jest niespokojny,  nie może być przyznana pełna punktacja.  Jeżeli pies przemieści się więcej niż długość ciała  ćwiczenie jest nie zaliczone .
Suki są odkładane w innym miejscu niż samce o ile jest to  możliwe.
 
Pies, który nie zdobył minimum 70% (42 punktów) w ćwiczeniach 1 do 5,  nie może uczestniczyć w dalszej części egzaminu.
 
SOCJALIZACJA - oceniana jako zaliczona lub nie.

Przewodnik z psem poddawani są próbom zachowania w różnych sytuacjach jak przejście ulicą wśród ludzi i innych zwierząt, mijanie się z innymi psami na smyczy, mijanie rowerzysty, zachowanie przy ruchu drogowym, przejście przez grupę ludzi, zachowanie psa zostawionego bez przewodnika (pies zostaje przywiązany, a przewodnik chowa się) w tym czasie obok psa przechodzi grupa ludzi oraz inne psy na smyczy

Ćwiczenia te odbywają się poza placem szkolenia w odpowiednio dobranym miejscu .
Sędzia po ocenieniu lokalizacji objaśnia w jaki sposób ćwiczenia mają być wykonane (ulice, drogi  ). Ruch publiczny nie może być utrudniony z powodu egzaminu .
Ze względu na charakter testu realizacja tej części wymaga znacznej ilości
czasu  im poświęconego . Wymagania nie mogą być ograniczone przez niesprzyjające warunki
W tej części egzaminu oceniany jest całokształt , wrażenie , jak pies odnajduje się w miejscach publicznych .
Opisane ćwiczenia są tylko sugestiami i mogą być modyfikowane przez sędziego w celu dopasowania do lokalnych warunków. Jeśli sędzia nie jest pewny oceny psa, jest on upoważniony do nakazania powtórzenia ćwiczenia lub modyfikacji ćwiczenia .
 
1. Spotkanie z grupą osób
Przewodnik z psem idzie w kierunku sędziego ( pies na smyczy,)  przewodnik spaceruje wg przypisanego schematu wzdłuż ulicy po chodniku. Sędzia nakazuje kiedy mają ruszać kolejne osoby w odpowiedniej odległości. Pies powinien chętnie przemieszczać się przy lewym boku przewodnika na luźnej smyczy. 

Pies musi być obojętny na pieszych i ruch samochodowy. Przewodnik z psem muszą pokonać minimum 30 kroków normalnych
Po drodze przechodzień –biegacz  (ktoś wyznaczony przez sędziego ,nie obcy ) przecina  trasę egzaminowanej pary. Pies powinien pozostać neutralny i obojętny.

Przewodnik i pies idą dalej, wchodzą  w luźną grupę minimum 6 osób, z  której jedna osoba  przemawia do przewodnika, i wita go podając rękę.  W tym czasie pies powinien usiąść lub leżeć przy przewodniku  i zachowywać się spokojnie w czasie krótkiej rozmowy.

2. Spotkanie z rowerzystą
Przewodnik  z psem na smyczy idą ulicą., z tyłu nadjeżdża i wyprzedza ich rowerzysta, który dzwoni dzwonkiem przy wyprzedzaniu. Następnie rowerzysta zatrzymuje się odwraca i podchodzi do  psa i przewodnika.  W bezpośredniej bliskości psa  rowerzysta dzwoni ponownie.  Schemat  poruszania się  należy ułożyć  tak by pies był  między przewodnikiem a  rowerzystą. Pies powinien być obojętny na rower i rowerzystę .

3. Spotkanie z samochodem
Przewodnik z  psem na smyczy  maszeruje i mija kilka zaparkowanych samochodów. Jeden z samochodów uruchamia silnik, gdy pies z przewodnikiem go mija, w innym zatrzaskują się głośno drzwi.  Podczas dalszego marszu psa z przewodnikiem, kolejny samochód   zatrzymuje się obok nich.  Kierowca otwiera okno samochodu i pyta przewodnika np. o drogę  , w tym czasie przewodnik wydaje psu polecenie siad lub waruj.  Pies winien zachować się się spokojnie i bez ekscytacji  na samochody i dźwięki ruchu drogowego

4. Spotkanie z  biegaczami
Przewodnik z psem na smyczy idą po spokojnej ulicy. Co najmniej dwóch biegaczy wyprzedza ich nie zwalniając tempa biegu. Gdy jeden biegacz  mija , inny zrównuje się z  psem i przewodnikiem. Podczas  spotkania biegaczy, przewodnik ma prawo wydać psu komendę  siad lub waruj .
Zamiast biegaczy, można wykorzystać rolkarzy, którzy wyprzedzają parę  a następnie jadą z naprzeciwka.

5. Spotkanie z innymi psami
Para zdająca test jest wyprzedzana, mijana  przez innego psa, pies powinien zachować się w  sposób neutralny- obojętny. Przewodnik może powtórzyć komendę " noga –równaj „ lub nakazać siad  lub waruj.

6. Zachowanie psa, gdy zostaje krótko i sam; Zachowanie w odniesieniu do zwierząt
Przewodnik z psem na smyczy udają się chodnikiem przy umiarkowanie ruchliwej ulicy w stronę sędziego. Po krótkim odcinku i na znak sędziego , przewodnik zatrzymuje się i przywiązuje psa do ogrodzenia, słupka itp. Przewodnik znika z zasięgu wzroku psa na ok. 2 min. Pies może stać, siedzieć lub leżeć.
W czasie nieobecności przewodnika,  przechodnie (ktoś wyznaczony przez sędziego ) przechodzi – spaceruje z psem na smyczy nieopodal psa, w odległości ok. 5 kroków.
Pies, który został sam musi zachować ciszę podczas nieobecności opiekuna. 
Pies nie powinien pokazywać agresji,  naciągać mocno smyczy ani uporczywie szczekać.
MariuszM2012-06-11 12:16:25

Komentarze