Pies Tropiący IPO-FH

Dwa ślady obce po około 1800 kroków, 8 odcinków, 7 załamań, 7 przedmiotów + 1 identyfikacyjny (nie podlegający ocenie), ślad leżący 180 minut, ślad zwodniczy. Czas pracy 45 minut. Przeprowadza się jeden ślad jednego dnia.
Do egzaminu może przystąpić pies po ukończeniu 20 miesięcy.

Postanowienia ogólne

Sedzia lub osoba odpowiedzialna ustala układ śladów z uwzględnieniem warunków terenowych. Ślady układa się w oba dni egzaminu różnorodnie. Nie może się zdarzyć żeby na przykład każdy ślad miał załamania i przedmioty usytuowane w tych samych odległościach. Oba ślady dla każdego uczestnika muszą być ułożone w dwa następujące po sobie dni, na różnych terenach, przez różnych układających.

Losowania kolejności występu dokonuje sędzia po ułożeniu śladów.
Przed ułożeniem śladu układający pokazuje przedmioty sędziemu lub osobie odpowiedzialnej. Wolno stosować przedmioty dobrze nasycone woniaą układajacego (minimum 30 minut).
Pole wyjściowe jest wyobrażona powierzchnia o wymiarach 20mx20m. Podstawe tego kwadratu zaznacza się dwoma tyczkami. układający ślad wkracza na pole wyjsciowe w okolicach srodków linii bocznych i kładzie w jego obrebie przedmiot identyfikacyjny podstawe - poczatek śladu. Przedmiot identyfikacyjny jest taki sam(co do wielkosci i materiału), jak przedmioty kładzione na śladzie. 

Układający stoi jakiś czas tworząc podstawę śladu i normalnym krokiem udaje się we wskazanym kierunku, przekraczając linie pola wyjściowego leżącą naprzeciw podstawy.
Odcinki śladu powinny być dopasowane do układu terenu. Jednym z odcinków jest półkole o promieniu równym co najmniej trzem długościom linki (około 30m). Półkole musi zaczynać się i konczyć pod kątem prostym w stosunku od innych odcinków.

Siedem załamań usytuowanych stosownie do terenu, tworzy się idąc normalnym krokiem przy czym dwa załamania muszą być pod kątem ostrym od 30° do 60°.

Przedmioty z różnych materiałów(np. skóra, tekstylia, drewno) moga być położone na każdym odcinku nieregularnie. Ostatni przedmiot musi być na koncu śladu. Przedmioty musza być położone w trakcie marszu. Po położeniu ostatniego przedmiotu układający musi isc jeszcze kilka kroków w tym samym kierunku. Przedmioty musza miec długość około 10 cm, szerokosc około 2-3 cm, grubosc około 0,5 - 1,0 cm i nie moga istotnie różnic się kolorem od podłoża. Wszystkie przedmioty musza być oznaczone tak, by była zgodnosc z numerem śladu.

Układania śladu nie moga widziec przewodnik ani pies.
Pół godziny przed poczatkiem pracy innym układający kładzie ślad zwodniczy przecinajacy dwa odcinki pod kątem nie mniejszym niż 60°. ślad zwodniczy nie może przecinać pierwszego i ostatniego odcinka i jednego odcinka dwa razy.
Sędzia i towarzyszące mu osoby nie mogą znajdować się w czasie pracy psa w obrębie terenu, na którym pies ma prawo pracować

Komendy do: "szukania"
Komende wolno dac psu na poczatku pracy i po każdym znalezionym przedmiocie. Wolno też w uzasadnionych sytuacjach pochwalić psa i dac komendę do szukania, z wyłączeniem momentów, gdy pies jest w miejscu załamania ścieżki i przy przedmiocie.

Wykonanie:
Przewodnik przygotowuje swojego psa do pracy. Pies może pracować bez linki lub na lince długości 10 m. Linka może być prowadzona nad grzbietem psa, z boku lub między przednimi i/lub tylnymi kończynami. Może być zapięta do nie zaciskającego się łańcuszka lub do przewidzialnego do tego zapięcia na szelkach.
Dozwolone sa szelki piersiowe lub Bottgera, bez dodatkowych rzemieni. Po wywołaniu, przewodnik ze swoim psem melduje się w postawie wyjsciowej sedziemu i zgłasza czy jego pies przedmioty zaznacza, czy podnosi. Sedzia informuje przewodnika, z której strony ma wprowadzic psa na pole, na którym przeprowadzana jest konkurencja.
Przed śladem, w czasię naweszania i na całym śladzie należy zrezygnowac z jakiegokolwiek przymusu w stosunku do psa.

Na polecenie sedziego pies jest doprowadzany wolno i spokojnie do podstawy. Przewodnik może wejść na pole po wyciągnieciu linki, na której znajduje się pies, na cała jej długość, tj. około 10m. 
Czas na podjęcie przez psa śladu od podstawy jest ograniczony do 3 minut.
Od podstawy śladu pies ma pracowac spokojnie, intensywnie, z "niskim nosem" i w równym tempie przemieszczać się po śladzie.

Przewodnik idzie za psem w odległości 10 m na końcu linki. Jeżeli pies pracuje bez linki trzeba również zachowac odstep 10 m. Linka, jeżeli przewodnik ne puścił jej z ręki, może zwisać. Załamania musi pies wypracować pewnie. Po załamaniu śladu pies musi szukać dalej w tym samym tempie. Jeżeli pies znalazł przedmiot, musi go bez wpływu przewodnika natychmiast podnieść lub przekonywująco wskazać. Jeżeli pies podnosi może przy tym stać, usiąść lub wrócić do przewodnika. Pójście dalej z przedmiotem lub
położenie się jest błędem. Wskazać przedmiot może pies leżąc, siędząc lub stojąc - również naprzemiennie. Gdy pies znalazł przedmiot wskazując go lub podnosząc, przewodnik podchodzi i odebrany psu przedmiot podnosi w ręce do góry. Pokazuje w ten sposób, że pies przedmiot znalazł. Następnie przewodnik poleca psu szukać dalej. Po zakończeniu pracy na śladzie, należy pokazać sędziemu znalezione przedmioty.

Dawanie psu jedzenia w trakcie pracy na śladzie jest zabronione. Przewodnikowi wolno po uzgodnieniu z sędzią zrobić krótką przerwę w pracy, jeżeli jest on zdania, że on albo jego pies ze względów kondycyjnych i pogodowych (np. duży upał) tego potrzebują. Czas przerwy wchodzi w czas przewidzialny do wypracowania śladu. Przewodnikowi wolno w czasie przerwy lub przy przedmiocie oczyścić psu głowę, oczy i uszy. W tym celu przewodnik powinien mieć przy sobie wilgotną szmatkę lub gąbkę. Te środki pomocnicze należy pokazać sędziemu przed pracą. Inne środki pomocnicze nie są dozwolone.

Ocena:
Do uzyskania stopnia wyszkolenia oba ślady muszą być ocenione na co najmniej 70 pkt. Przy ocenie nie jest uwzględniane szukanie i znalezienie przedmiotu identyfikacyjnego. Ocenę zaczyna się od podjęcia pracy na śladzie. Jeżeli pies wypracuje ślad intensywnie równo, przekonywująco wykazując się pozytywnym zachowaniem w pracy, tempo szukania nie jest kryterium do oceny. Sprawdzanie przez psa z boku bez opuszczania scieżki śladu nie jest błędem. Ocenę obniżają powtórne nawęszenie, markowanie pracy, "wysoki nos", wypróżnianie się, krążenie na załamaniach, długotrwałe zachęcanie, pomoc linką lub słowna na śladzie lub przy przedmiotach, błędne podjęcie lub błędne zaznaczenie, nie zaznaczenie. Jeżeli przewodnik opuści scieżkę śladu na odległość wiekszą niż długość linki, praca zostaje przerwana. Gdy pies opuszcza ścieżkę śladu i jest zatrzymywany przez przewodnika, sędzia daje polecenie by szedł za psem. Jeżeli przewodnik nie zastosuje się do tego, praca zostaje przerwana.

Praca zostaje również przerwana jeżeli w przeciągu 45 minut od rozpoczecia pracy od podstawy śladu nie został osiągniety koniec śladu. Wyjatkiem jest tu, gdy pies szuka już na ostatnim odcinku. Gdy praca jest przerwana, ocenia się ją do tego momentu.

Błędem jest jeżeli na jednym śladzie pies przy przedmiotach wykorzystuje obie możliwosci: podnoszenie i wskazywanie. Ocenie podlegają tylko przedmioty, które zaznaczył pies zgodnie ze zgłoszeniem. Błędy w zaznaczaniu wpływają na ocenę pracy na danym odcinku. Przedmioty nie znalezione nie muszą być pokazane przzewodnikowi.

Za nie znalezione przedmioty nie przyznaje się żadnych punktów.
Rozdział punków za pracę na poszczególnych odcinkach musi odpowiadać ich długościom i stopniowi trudności. Sędziowanie poszczególnych odcinków następuje według ocen-stopni i punktów. Jeżeli pies nie szuka (dłuższe mitreżenie w tym samym miejscu) można również przerwać pracę, nawet gdy pies znaduje się na ścieżce śladu.
MariuszM2012-03-02 14:58:04

Komentarze